dwutlenek

dwutlenek
{{stl_51}}{{LABEL="twpldedwutlenek"}}{{/stl_51}}{{stl_39}}dwutlenek{{/stl_39}}{{stl_41}} m{{/stl_41}}{{stl_7}} ({{/stl_7}}{{stl_41}}-nku{{/stl_41}}{{stl_7}};{{/stl_7}}{{stl_41}} bpl{{/stl_41}}{{stl_7}}):{{/stl_7}}{{stl_9}} dwutlenek węgla{{/stl_9}}{{stl_7}} Kohlendioxid{{/stl_7}}{{stl_41}} n{{/stl_41}}

Słownik polsko-niemiecki. 2014.

Поможем сделать НИР

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • dwutlenek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. dwutleneknku {{/stl 8}}{{stl 7}} związek chemiczny, w którym jeden atom danego pierwiastka jest połączony z dwoma atomami tlenu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dwutlenek węgla. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • dwutlenek — m III, D. dwutleneknku, N. dwutleneknkiem; lm M. dwutleneknki chem. «związek, w którym jeden atom jakiegoś pierwiastka połączony jest z dwoma atomami tlenu, np. dwutlenek siarki, dwutlenek krzemu, dwutlenek węgla» ∆ Dwutlenek węgla «połączenie… …   Słownik języka polskiego

 • patyna — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. patynanie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} niebieskozielona, cienka warstewka zasadowego węglanu miedzi, tworząca się na wyrobach miedzianych, blachach itp. wskutek działania atmosfery zawierającej parę wodną, chlorki,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Радиоуправляемый самолёт — Пилотажная радиоуправляемая модель самолёта Радиоуправляемый самолёт (РУ самолёт, RC самолёт) это модель самолёта, которая управляется с помощью радио или …   Википедия

 • alkoholowy — «będący alkoholem, zawierający alkohol, wywołany alkoholem» Napoje alkoholowe. Podniecenie, upojenie, zamroczenie, zatrucie alkoholowe. Psychozy alkoholowe. ∆ Fermentacja alkoholowa «beztlenowy, enzymatyczny rozkład cukrów na alkohol etylowy i… …   Słownik języka polskiego

 • biotyna — ż IV, CMs. biotynanie, blm biochem. «związek chemiczny będący składnikiem niektórych enzymów; aktywuje dwutlenek węgla biorący udział w licznych procesach karboksylacji; witamina H» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

 • braunsztyn — m IV, D. u, Ms. braunsztynnie; lm M. y chem. miner. «dwutlenek manganu, ciemnobrunatny proszek nierozpuszczalny w wodzie, w przyrodzie występuje w postaci minerału; stosowany w przemyśle elektrochemicznym, szklanym, zapałczanym» ‹niem.› …   Słownik języka polskiego

 • chłodniczy — «służący do chłodzenia, oziębiania za pomocą specjalnych urządzeń; pracujący przy takich urządzeniach; chłodzący» Aparat chłodniczy. Maszyna, lada chłodnicza. Pomieszczenie, urządzenie chłodnicze. Technika chłodnicza. Maszynista, monter… …   Słownik języka polskiego

 • erytrocyt — m IV, D. u, Ms. erytrocytycie; lm M. y biol. erytrocyty «komórki krwi zawierające czerwony barwnik krwi hemoglobinę, przenoszące za jej pośrednictwem tlen z narządów oddechowych do wszystkich tkanek, a dwutlenek węgla z tkanek do narządów… …   Słownik języka polskiego

 • gazowy — I przym. od gaz (tylko w zn. 1 i 2) a) w zn. 1: Paliwo gazowe. ∆ Butla gazowa «stalowa butla do przechowywania i przewożenia gazów skroplonych lub sprężonych» ∆ Komora gazowa a) «urządzenie służące do dezynfekcji za pomocą gazu» b) «w… …   Słownik języka polskiego

 • hemoglobina — ż IV, CMs. hemoglobinanie, blm biochem. «czerwony barwnik zawarty w erytrocytach, a także w osoczu bezkręgowców, połączenie białka (globiny) z hemem; przenosi tlen z narządów oddechowych do wszystkich tkanek i odprowadza dwutlenek węgla z tkanek… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”